Вайпърс БГ

Действащ
ЕИК: 205324339
ДДС: Да
ЕИК
205324339
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Дейност на рекламни агенции
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1326, р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН, No 1326, бл. 361, ет. 13, ап. 77
Дата на учредяване
2018-10-05
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
МЛАДЕН ИВОВ КОНЕЦОВСКИ
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Рекламна дейност и свързаните с нея допълнителни дейности, Направа на изделия и мебели от метал, Суровини, Материали и консумативи за тях, Търговия с мебели, Търговия на едро и дребно, Внос и износ на стоки, Превозна и товро-разтоварна дейност в страната и извън нея. всякакъв вид транспортни услуги, Дърводелски услуги, Търговия с промишлени стоки, Внос и износ на стоки, Както и всички незабранени от законодателството на рбългария дейности