МИНЕРАЛ ПЕТ

Действащ
ЕИК: 205324435
ДДС: Да
ЕИК
205324435
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Неспециализирана търговия на едро
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, 6300, ул. Георги Кирков, No 63, бл. 31, вх. В, ет. 1, ап. 10
Дата на учредяване
2018-10-05
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ПЕТРОВ
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид в страната и чужбина, Разносна търговия, Продажба на стоки от собствено производство, Производство и продажба на всички видове стоки от шивашката промишленост, Производство и търговия на хляб, Тестени и сладкарски изделия, Производство, Изкупуване, Преработка и пласмент на селскостопанска продукция от всякакъв произход, Авторемонтни дейности и услуги, Търговско представителство и посредничество, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки, Складови, Лицензионни и лизингови сделки и сделки с интелектуална собственост, Туристически услуги, Турагентска и туроператорска дейност в страната и чужбина, Хотелиерски услуги / извън случаите на чл.2 т.3 от тз/, Рекламни, Информационни, Програмни, Импресарски, Издателски, Печатарски услуги /под формата на предприятие /, Таксиметрова дейност, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Откриване и експлоатация на магазини, Ресторанти, Барове, Кафе-аперитиви, Вътрешен и международен транспорт /след надлежно разрешение/, Превоз на хора и товари, По въздух, Суша и вода, Козметични и фризьорски услуги, Външно-търговски сделки, Изразяващи се в импорт, Експорт, Реекспорт и бартерни сделки разрешени от закона, Строително-монтажна дейност, Консултантска, Посредническа и маркетингова дейност, Както и всяка друга дейност незабранена от законодателството