СторРокет

Действащ
ЕИК: 205324455
ДДС: Не
ЕИК
205324455
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 x xxx xx40 покажи
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1606, р-н Красно село, бул. Ген Е И Тотлебен, No 30-32, ет. 2
Дата на учредяване
2018-10-05
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Адриано Гараваглиа
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Ит и консултантски услуги, Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Продажба на стоки от собствено производство, Търговско представителство и посредничество, Складови сделки, Хотелиерство, Ресторантьорство, Туроператорска и туристическа агентска дейност, Реклами, Информационни, Програмни, Импресарски или други услуги, Строителство, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Лизинг, Както и всякаква друга търговска дейност незабранена от законите на република българия и за която не се изисква предварително разрешение/лицензия/ от държавен орган, А за дейностите, За които се изисква разрешение – след получаване на същото от компетентните органи