БлокТех

Действащ
ЕИК: 205324474
ДДС: Не
ЕИК
205324474
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Други информационни услуги, некласифицирани другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, 7004, ж.к. Възраждане, ул. Янтра, No 1
Дата на учредяване
2018-10-05
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Теодора Великова Енева
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Предоставяне на бизнес услуги, Организиране на събития и изграждане на нова софтуерна инфраструктура базирана на децентрализирани подходи при управление на процеси. разработка, Разпространение, Продажба и обслужване на софтуерни приложения, Консултантска дейност в областта на информационните услуги, Маркетингови услуги, Както и всички дейности, Незабранени от закона