МВ ВЪРБАНОВ КОМЕРС

Действащ
ЕИК: 205324517
ДДС: Да
ЕИК
205324517
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1336, р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН 6, бл. 632, вх. Б, ет. 5, ап. 50
Дата на учредяване
2018-10-05
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЧАВДАР ЙОНКОВ ПОПОВ
Приходи
1M - 10M през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и чужбина в първоначален, Преработен или обработен вид, Производство на стоки с цел продажба, Комисионна, Спедиционна, Складова, Лизингова дейност, Дейност на търговско представителство и посредничество, Превозни и информационни услуги, Както и всякаква друга стопанска дейност, Незабранена от закона. в случай че някоя от гореизброените дейности подлежи на разрешителен или лицензионен режим, Тя ще бъде упражнявана само след като съответното разрешение бъде надлежно получено