ИМПОРТ.БГ

Действащ
ЕИК: 205324691
ДДС: Не
ЕИК
205324691
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, 9000, р-н Одесос, ул. Константин Величков, No 37
Дата на учредяване
2018-10-05
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЮРГЕН ПЕТЪР
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговия на дребно, Търговия на едро, Операции с недвижими имоти, Информационни услуги, Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, Ремонт и инсталиране на машини и оборудване, Рекламна дейност и проучване на пазари, Ремонт на компютърна техника, На лични и домакински вещи, Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, Специализирани строителни дейности, Строителство на сгради и съоръжения, Счетоводни дейности, Даване на имоти под наем, Други персонални услуги, Внос и износ, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона. ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз (разрешение), Дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз (разрешение)