ЗЕОЛИН

Действащ
ЕИК: 205324713
ДДС: Не
ЕИК
205324713
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, с. Клисура, 1320, ул. ПЕТКО Д ПЕТКОВ, No 16
Дата на учредяване
2018-10-05
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
СИМЕОН ТОДОРОВ ВЕЛКОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Продажба на стоки от собствено производство, Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, Преработен или обработен вид, Търговско представителство и посредничество, Складови сделки, Стоков контрол, Селско-стопански дейности, Включително производство и търговия със земеделски продукти, Всякакъв вид услуги, Извършвани със земеделска техника, Агротехнически мероприятия и услуги за репродуктивна дейност, Търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и чужбина, Търговско представителство и посредничество, Импорт и експорт на стоки в българия и в европейския съюз, Търговия на дребно, Търговия на едро, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона