АЙ енд БИ БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС

Действащ
ЕИК: 205491128
ДДС: Да
ЕИК
205491128
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1404, р-н Триадица, бул. България, No 109, офис 28
Дата на учредяване
2019-01-28
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ИТСХАК ДЖИЛЕТ +1 повече
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Инвестиции в недвижими имоти и управление на инвестиционни проекти, Покупка, Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Отдаване под наем на недвижими имоти за жилищни, Търговски или административни нужди, Предоставяне на всякакъв вид услуги, Свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти, Предоставяне на консултантски и всякакъв друг вид услуги, Свързани с управлението на недвижима собственост, Както и всяка друга дейност, Която не е забранена със закон