Ди енд Ди Лоо офис

Действащ
ЕИК: 205683737
ДДС: Да
ЕИК
205683737
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1618, р-н Овча купел, бул. Войводина могила, No 42, ет. 2, ап. 9
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Валентин Кирилов Шаламанов
Приходи
0 - 100,000 през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Проектиране, Строителство на сгради и съоръжения, Реализиране на инвестиционни проекти, Довършителни строителни работи, Сделки с недвижими имоти, Вътрешна и външна търговия, Посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, Трансфер на ноу-хау, Както и всяка друга дейност, Разрешена от закона