Триатлон-М

Действащ
ЕИК: 205683769
ДДС: Да
ЕИК
205683769
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, 5500, бул. Неофит Рилски, No 1А
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Марио Тодоров Маринов
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Хотелиерство, Ресторантьорство, Заведения за обществено хранене, Кафе-аперитив и сладкарство, Производство и търговия на едро и дребно със суровини, Материали, Селскостопански, Хранителни и промишлени стоки, Селскостопанска продукция, Животни и животинска продукция, Растителни, Месни и млечни произведения, Произведения на изкуството, Чай, Кафе, Напитки, Алкохол, Тютюневи, Захарни изделия, Акцизни стоки /след извършване на съответната регистрация и/или получаване на лиценз/ и други вещи в първоначален, Обработен или преработен вид в страната и чужбина, Продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, Внос, Износ, Транспортни, Таксиметрови, Авторемонтни, Спедиционни и превозни сделки и услуги в страната и чужбина, Пътна помощ, Предприемачество и сделки с недвижими имоти и автомобили, Търговско представителство, Посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, Сделки с интелектуална собственост, Вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, Интернет търговия и услуги, Лизинг, Дистрибуция на хранителни и нехранителни стоки, Консигнационна, Оказионна, Антикварна, Складова и маркетингова дейност, Туристическа дейност, Услуги на населението, Както и всякакви други дейности, Които не са забранени със закон и се осъществяват съгласно действащите законодателни изисквания, Включително дейности, За които със закон е предвиден разрешителен, Лицензионен или регистрационен режим, След получаване на съответното разрешение, Лиценз или регистрация. дружеството може да изпълнява и всякаква друга работа с цел улесняване, Напредък или разширяване на стопанската му дейност, Която не е забранена от закона