Интелсолар

Действащ
ЕИК: 205683790
ДДС: Да
ЕИК
205683790
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, 2700, ул. Стефан Стамболов, No 62, ет. 2, ап. 4
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Ивайло Велимиров Хаджийски
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Проектиране, Производство и монтаж на соларни колектори, Модули и панели, Проектиране и изграждане на соларни електро и топлофикационни съоръжения, Проектиране и изграждане на соларни паркове, Производство на ел.енергия от възобновяеми източници на енергия и/или от конвенционална енергия. търговия с ел.енергия, Строителство, Вътрешна и външна търговска дейност, Производство, Преработка и търговия с промишлени стоки, Търговско представителство, Посредничество, Както и всички други дейности незабранени със закон, Включително и тези, Попадащи под специален законоустановен режим, Изискващ предварително разрешение – след получаването му