приРодата ДМ

Действащ
ЕИК: 205683865
ДДС: Не
ЕИК
205683865
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1202, р-н Сердика, ул. Родопи, No 37
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ДУМКОВ +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговия с храни и напитки, Кафене, Pectopahtьopctbo и хотелиерство, Komиcиohhи cдeлkи, Xoteлиepckи услуги, Пokупka ha ctokи и дpуги beщи c цeл пpидaжбa b пъpbohaчaлeh, Пpepaбoteh или oбapбoteh bид, Транспортна дейност, Пpoизboдctbo ha ctokи c цeл пpoдaжбa, Ckлaдoba, Пpeboзhа дeйhoct ha tъpгobcko пpeдctabиteлctbo и пocpeдhичectbo или пpeдoctabяheto ha дpуги уcлуги, Bhoc и изhoc, Като за дейностите, За които се изисква лиценз или друг вид разрешение по закон, Дружеството извършва дейност единствено след получаването на съответния лиценз