ЦТ КЪМПАНИ

Действащ
ЕИК: 205683882
ДДС: Не
ЕИК
205683882
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1220, р-н Надежда, ул. Илинденско въстание, No 34, ет. 3, ап. 31
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Лидия Викторова Вълкова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Събиране на задължения, Консултантски услуги в областа на финансите, Управление на вземанията включително и чрез изкупуване на вземания (цесия), Вътрешно и външнотърговска дейност, Търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, Агентство, Комисионерство, Както и всички други дейности и услуги, Които не са забранени от закон, Като всяка дейност се извършва след изпълнение на законовите изисквания, Включително издаване на разрешения и лицензии, Когато такива се изискват