Гурков - 81

Действащ
ЕИК: 205683954
ДДС: Не
ЕИК
205683954
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx63 покажи
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, 8400, бул. Иван Вазов, No 15
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Илиян Костов Гурков
Приходи
0 - 100,000 през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Продажба на стоки от собствено производство, Търговия, Посредничество и разнос на едро и дребно на битови, Хранителни и промишлени стоки, Продукти или суровини, Търговско представителство, Агентство и посредничество на местни и чужди лица и/или фирми, Комисионни, Лицензионни, Спедиционни, Транспортни и складови сделки, Таксиметрови, Специализирани и случайни превози на пътници и товари в страната и в чужбина, Сделки с интелектуална собственост, Стоков контрол, Хотелиерски, Ресторантьорски, Туристически, Информационни, Програмни, Рекламни, Импресарски услуги, Маркетингови и мениджмънт услуги, Вътрешна и външнотърговска дейност със стоки, Суровини, Материали, Съоръжения, Машини по отношение на които няма нормативен ограничителен режим, Вносно - износна търговия на всякакви продукти, Вкл. и с вторични суровини, Реекспорт, Производство, Изкупуване, Преработка, Пакетиране, Съхранение и търговска реализация на всякаква селскостопанска продукция от растителен или животински произход, Посадъчен материал, Семена и ядки, Търговия със селскостопанска и градинска техника, Аксесоари и всякакъв вид други стоки и вещи, Закупуване, Наемане арендуване и обработка на земеделски земи, Извършване на всякакви битови и земеделски услуги на населението, Информационни и консултантски услуги в областта на селското стопанство и агро-бизнеса, Таксиметрови, Специализирани и случайни превози на пътници и товари в страната и в чужбина, Логистична и транспортно - спедиторска дейност, Отдаване на превозни средства под наем, Складова и товаро-разтоварна дейност, Откриване на паркинги, Гаражи, Авто-сервизи и автомивки, Извършване на проектни и консултантски услуги в областта на строителството, Проектиране, Изграждане, Поддръжка на подземни и надземни инфраструктурни обекти от битов и местен характер или предназначение, Извършване на всякакви видове ремонти и системи в строителството, Строително предприемачество, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, Организиране и провеждане на пътувания и селски туризъм за местни и чужди туристи, Отдаване на стаи под наем, Спортни вещи и принадлежности, Спортен лов и риболов, Местни занаяти или други мероприятия и форми на туризъм, Лизинг, Изbъpшbahe ha bcяkakbи уcлуги, Cbьpзahи c гophиte дeйности, Търговска реализация на всякакви незабранени стоки, Продукти и вещи, Както и всички други дейности позволени от закона. /дружеството ще извършва дейности, Включени в предмета му на дейност или други дейности, За които със закон е предвиден регистрационен, Лицензионен или разрешителен режим, Само след получаване /снабдяване/ на съответното разрешение, Регистрация или лиценз за дейностите, За които е необходимо/