Евар инженеринг трейд

Действащ
ЕИК: 205683961
ДДС: Да
ЕИК
205683961
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 x xxx xx32 покажи
Вид индустрия
Други персонални услуги, некласифицирани другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Възраждане, бул. Александър Стамболийски, No 125-2, ет. 2
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Георги Андреев Андреев
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Внос, Износ, Реекспорт, Покупко - продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален и преработен вид в страната и чужбина, Включително покупко-продажба на промишлени и хранителни стоки, Стоки за бита и селскостопанска продукция, Покупка, Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Строителство и строително - ремонтни дейности, Наемна дейност, Дистрибуторство, Рекламна дейност, Консултантски услуги в областта на финансите, Кредитни анализи и кредитен риск включително и дейности по кредитно бюро, Управление на вземания, Създаване, Разработка и продажба на модели за управление на риска и създаване на анализи въз основа на фактически данни, Факторинг, Изкупуване на вземания, Търговско представителство, Посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина всякаква друга незабранена от закона дейност