360 ПРО КЛИЙН

Действащ
ЕИК: 205683986
ДДС: Да
ЕИК
205683986
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1404, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади, No 144, бл. 10, вх. В, ет. пг, офис 2
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА ДОБРЕВА
Приходи
0 - 100,000 през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Други професионални дейности, Други персонални услуги, Дейности по обслужване на сгради и озеленяване, Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, Консултантски дейности в областта на управлението, Дейности по охрана, Научноизследователска и развойна дейност, Операции с недвижими имоти, Търговия на дребно, Търговия на едро, Строителство на сгради и съоръжения, Специализирани строителни дейности, Вътрешно и външнотърговска дейност, Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, Преработен или обработен вид, Търговско представителство и посредничество, Агентство и маркетинг на български и чуждестранни физически и юридически лица, Комисионни, Спедиционни, Складови и транспортни сделки, Професионално почистване на офисни, Жилищни и индустриални площил, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона. ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз (разрешение), Дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз (разрешение)