БГ ЕЪРУЕЙС

Действащ
ЕИК: 205684013
ДДС: Не
ЕИК
205684013
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4002, р-н Централен, ул. Христо Чернопеев, No 9
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
РОСЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Международни и вътрешни авиационни превози и специализирани авиационни услуги в рамките на европейския съюз и извън него, По разписание и специализирани /ад хок/, Осъществяване на пътнически и товарни операции и на операции на авиокомпании, Превоз на пътници, Товари, Поща и багажи по международни и вътрешни редовни и чартърни линии, Както и свързаните с тях дейности, Организиране и осъществяване на чартърни линии за международен и вътрешен превоз на пътници и товари, Медицински, Бизнес и вип полети, Поддръжка и ремонт на авиационна техника, Авиационни транспортни средства и оборудване, Търговия с авиационна техника, Оборудване и авиационни транспортни средства, Кетъринг услуги, Консултиране в сферата на авиацията, Продажба на стоки, В т.ч. и безмитни, Предоставяне на комплексни туроператорски и агентски транспортно-туристически услуги, Включително и международен транспорт и туризъм със собствени и частни транспортни средства и средства за подслон, Организиране и продажба на туристически курсове и мероприятия, Както и наемане, Придобиване и продажба на хотели, Чартиране на транспортни средства, Резервиране и продажба на самолетни, Железопътни и автобусни места и билети, Резервиране на хотелски места и комплексни хотелски услуги, Пътнически услуги, Отдаване под наем на транспортни средства, Лизинг на въздухоплавателни средства, Покупка и продажба на авиационна техника, Авиационни транспортни средства и оборудване, Летищни операции, Авиационна сигурност, Авиационен маркетинг, Глобално представителство на авиокомпаниите, Услуги на глобален търговски агент, Осъществяване на брокерска и спедиторска дейност в областта на въздушния транспорт, Договаряне на представителна, Агентска и посредническа дейност с чуждестранни и туристически фирми, Авиокомпании и други предприятия, Свързани с туризма и въздушния транспорт, Развиващи дейност в рамките на европейския съюз и извън него, Техническо обслужване на въздухоплавателни средства и инженеринг, Осъществяване на всякаква друга дейност, Неупомената изрично, Която има за цел извършването или разширяването на стопанската дейност на дружеството, Всякакви други дейности в страната и чужбина, Незабранени от закона и непопадащи под условията на специален законоустановен ограничителен режим