ВОЛЩАНД

Действащ
ЕИК: 205684084
ДДС: Да
ЕИК
205684084
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично акционерно дружество
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1612, р-н Красно село, ж.к. Хиподрума, бул. Емине, No 2, офис 1
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Юстина Барбара Якубиак +6 повече
Приходи
100,000 - 500,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Външна и вътрешна търговия, Услуги за населението, Посредничество, Комисионерство, Ресторантьорство, Хотелиерска дейност сделки с недвижими имоти, Както и всякакви други дейности, Които не са забранени от закона