ПАЛИТРА 2019

Действащ
ЕИК: 205684134
ДДС: Не
ЕИК
205684134
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4023, р-н Тракия, ж.к. Тракия, No 423, бл. 169, вх. Б, ет. 12, ап. 41
Дата на учредяване
2019-05-31
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Десислава Куманова Жекова
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговия на едро и дребно, Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Търговска дейност /вкл. внос и износ/, Търговско представителство и посредничество, Всякакъв вид услуги, Производство, Изкупуване, Преработка, Съхранение и реализация на промишлени стоки и предмети за бита, Търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, Посреднически услуги, Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, Вътрешно и външнотърговска дейност – внос или износ на стоки, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона