ГП ПРОПЪРТИ

Действащ
ЕИК: 205775897
ДДС: Не
ЕИК
205775897
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Младост, ж.к. кв. Горубляне, бул. ИнжГеорги Белов, No 1Б
Дата на учредяване
2019-08-07
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Георги Софрониев Панайотов
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Управление и стопанисване на имоти, Сгради и обекти, Отдаване на помещения под наем, Строителство, Търговия, Консултански услуги, Посредническа, Комисионна и консултантска дейност, Маркетинг, Рекламна и издателска дейност, Производство, Изкупуване, Преработка, Съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, Търговско представителство и агентство на български и чуждeстранни физически и юридически лица в страната и чужбина, Туристическа дейност - туроператорство и туристическо агентство, Вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки, Транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари и всякакви други дейности незабранени от закона