ПРЕРОУД

Действащ
ЕИК: 206331468
ДДС: Да
ЕИК
206331468
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Акционерно дружество
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1606, р-н Красно село, ул. Дамян Груев, No 56, ет. 4, ап. 4Б
Дата на учредяване
2020-12-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Ес Джей Инвест +5 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Обработване, Третиране и рециклиране на пластмаса за производство на продукти от рециклирана пластмаса, Разработване, Производство и продажба на продукти от рециклирана пластмаса, Дистрибуция. aко за някоя от дейностите се изисква разрешение, То същата ще бъде извършвана след получаването му. дружеството може да извършва всяка друга дейност, Която не е забранена от закона