ТМ бюти

Действащ
ЕИК: 206372931
ДДС: Не
ЕИК
206372931
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, 8000, ул. Георги Кирков, No 3, ап. 4
Дата на учредяване
2021-01-28
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ТЕТЯНА МАЛЦЕВА
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговия-вътрешна и външна, Покупко-продажба на едро и дребно на стоки в първоначален, Преработен и обработен вид, Търговия с консумативи за принтери, Компютри и др. във физически магазини и в интернет, Търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, Комисионни, Спедиционни, Превозни и складови сделки, Хотелиерство и ресторантьорство, Туристически, Туроператорски, Рекламни, Информационни, Консултантски, Програмни, Импресарски и други услуги, Покупка, Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, Строителство и ремонт на сгради и промишлени обекти, Земеделие, Животновъдство, Преработка на селскостопанска продукция и търговия с продукти от селскостопански произход, Отглеждане на трайни насаждения, Преработка и търговия с плодовете от тях, Фризьорски и козметични услуги, Маникюр и педикюр, Търговия с благородни метали и изделията от тях, Търговия с петролни продукти, Комунални услуги, Както и всякакви други сделки и услуги, Които не са забранени със закон или друг нормативен акт