АУТОМАЦИОНИ БГ

Действащ
ЕИК: 206404133
ДДС: Не
ЕИК
206404133
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1582, р-н Искър, ж.к. Дружба, No 1582, бл. 205, вх. В, ет. 5, ап. 89
Дата на учредяване
2021-02-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Борис Борисов Стоянов
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговска дейност, Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Внос, Износ, Монтаж и демонтаж на автоматична техника, Продажба на стоки от собствено производство, Производство на стоки с цел продажба, Сделки с интелектуална собственост, Търговско представителство на местни и чуждестранни физически или юридически лица, Комисионна, Спедиционна, Складова, Лизингова, Посредническа, Превозна, Рекламна, Туристическа, Ресторантьорска, Хотелиерска, Информационна, Програмна, Импресарска, Посредническа, Превозна, Рекламна, Издателска дейност или предоставяне на други услуги. маркетинг, Импорт, Експорт, Реекспорт, Бартерни сделки, Транспортна дейност -на пътници и товари в страната и чужбина, Отдаване и преотдаване на наем на движимо и недвижимо имущество, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Както и всяка друга дейност, Която не е забранена със закон, И всички дейности и услуги, За които е необходимо разрешение или лиценз, Ще се извършват след получаването