ВИН и ВИК

Действащ
ЕИК: 206404293
ДДС: Не
ЕИК
206404293
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, 6000, ул. ”Поп Минчо Кънчев”, No 142, ет. 5, ап. 9
Дата на учредяване
2021-02-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ХАРАЛАМПИ АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Хотелиерство и ресторантьорство, Превоз на товари и стоки, Извършване на всякакъв друг вид стопанска дейност, Незабранена от закона, Която по предмет и обем изисква да се води по търговски начин (дейностите, Подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение)