БОДИ БУБОЛИНА

Действащ
ЕИК: 206404304
ДДС: Не
ЕИК
206404304
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, 6000, бул. ЗНАМЕНОСЕЦ, No 31, вх. В, ет. 2, ап. 50
Дата на учредяване
2021-02-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
БОЙКА ЗЛАТАНОВА МИТЕВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупки на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен и обработен вид, Продажба на стоки собствено производство /по законоустановения ред/, Спедиторска дейност /след регистрация и лиценз/, Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, Превоз на пътници и товари в страната и чужбина/след регистрация и лиценз/, Хотелиерски сделки /след лицензиране/, Ресторантьорство /след категоризиране/, Туристически /след лицензиране и категоризиране/, Покупка, Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Посредничество, Външноикономически сделки, А също така и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, В страната и чужбина която не е забранена със закон, А когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение