Димитров Газ Сълюшънс

Действащ
ЕИК: 206404336
ДДС: Не
ЕИК
206404336
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Вълчи дол, гр. Вълчи дол, 9280, бул. Никола Вапцаров, No 18
Дата на учредяване
2021-02-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, Дейности върху съоражения с повишена опасност и повдигателни съоражения, Строителство, Туризъм, Хотелиерство, Ресторантьорство след съответен лиценз, Търговия в страната и чужбина, Производство на стоки и услуги, Посредническа, Консултантска, Комисионна, Транспортна, Сервизна, Лизингова, Ремонтна, Складова дейност, Производство, Изкупуване, Преработка, Съхранение и реализация на промишлени стоки, Производство и преработка на селскостопанска продукция, Вътрешно и външнотърговска дейност, Търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, Както и всички, Незабранени от закона дейности