ТЕЛЕЛИНК СИТИ ГРУП

Действащ
ЕИК: 206404382
ДДС: Да
ЕИК
206404382
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Акционерно дружество
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1766, р-н Витоша, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София, No 6, бл. Б, ет. 2
Дата на учредяване
2021-02-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Йордан Великов Велчев +6 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговска дейност в страната и чужбина, Търговско представителство, Посредничество и агентство в страната и чужбина, Разработване на софтуерни платформи и приложения, Изграждане и поддръжка на интелигентни градски решения, Опериране и поддръжка на мрежова инфраструктура, Интелигентни транспортни системи, Системи за ранно оповестяване, Системна интеграция, Придобиване, Управление, Оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, Инвестиции в дялове и акции на дружества, Консултантска дейност, Корпоративно управление, Управление на капитали и активи, Комисионна дейност, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона