КАРЕ 2

Действащ
ЕИК: 206404390
ДДС: Не
ЕИК
206404390
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, 4600, бул. „Хан Кубрат“, No 5
Дата на учредяване
2021-02-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Рангел Руменов Синикчийски
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Производство и продажба на стоки собствено производство, Производство и търговия с всякакъв вид облекла и аксесоари за тях, Изграждане и експлоатация на кафе-аперитив, Барове, Клубове и др, Изграждане и експлоатация на фризьорски салони, Модни и дизайнерски ателиета, Търговия с билкови продукти, Туроператорска дейност, Туристическа агентска дейност, Търговия с всякакви гориво-смазочни материали, Търговия с всякакъв вид месо и месни изделия, Риба и рибни изделия, Производство и продажба на всякакви тестени и сладкарски изделия, Изграждане и експлоатация на спортни съоръжения, Организиране на тържества и развлекателни събития, Обучителни дейности, Ловен, Риболовен и екологичен туризъм, Туристически услуги и развитие на селски и интегриран туризъм в селски райони, Хотелиерство, Включващо и експлоатация на къщи за гости, Рекламни, Информационни, Програмни, Импресарски или други услуги, Производство и търговия със строителни материали и елементи, Изкупуване, Преработка и продажба на селскостопанска и горска продукция, Международен и вътрешен автомобилен транспорт с всякакви превозни средства, Превоз на пътници и товари в страната и чужбина, Дърводобив, Първична и вторична преработка на дървени материали, Производство и продажба на мебели, Внос и износ на дървен материал и изделия от него, Внос на моторни превозни средства, Части и агрегати за тях и сервизна дейност по обслужването им, Покупка, Проектиране, Строителство, Обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, Включително и продажбата им или отдаването им под наем, Изграждане на централи и производството на енергия от възобновяеми източници, Транспортна и спедиционна дейност и услуги, Рестьорантьорска дейност, Комисионни, Спедиционни, Превозни и складови сделки, Туристически и хотелиерски услуги, Счетоводни услуги, Търговско представителство, Управление и посредничество, Както и всички други дейности разрешени от закона, Като дейностите за които се иска предварително разрешение или лиценз, Ще се извършват след получаване на съответното разрешение или лиценз от компетентния орган