ИВАНОВЛИФТ

Действащ
ЕИК: 206404443
ДДС: Не
ЕИК
206404443
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1799, р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ, ул. Сервиз за електроника, No 1799, бл. 242
Дата на учредяване
2021-02-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Емил Петров Емилов +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Поддържане, Ремонтиране и преустройване на асансьори и подемна техника, Доставка, Монтаж, Регистрация и сервизно обслужване и поддръжка на всички видове асаньорни уредби, Платформи и ескалатори, Търговия с асансьори, Ескалатори и вички видове подемна техника и части за тях, Внос и износ, Търговия на дребно и едро в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми, Внос, Вътрешно и външно търговска дейност /класически тип, Бартерни, Многостранни, Лизингови, Обвързани сделки и операции/, Туристически, Транспортни услуги в страната и чужбина, Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, Строителна дейност придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, Производство на стоки с битово и промишлено предназначение, Комисионна, Спедиционна и превозна дейност, Ресторантьорски, Хотелиерски услуги, Рекламни и информационни и други услуги, Както и всякаква друга дейност разрешена със закон