МАСТЕР МЕТАЛ 21

Действащ
ЕИК: 206404788
ДДС: Не
ЕИК
206404788
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, 5300, бул. Сан Стефано, No 23, ет. 2, ап. 3
Дата на учредяване
2021-02-22
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Снежина Сидерова Деева- Димитрова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Поддръжка на съоръжения с повишена опасност, Финансово обслужване, Консултантски услуги, Изграждане на пътна инфраструктура, Строително- ремонтни дейност, Детективски услуги, Както и всички незабранени от закона търговски дейности