ДИМИТРОВИ 83

Действащ
ЕИК: 206483604
ДДС: Не
ЕИК
206483604
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София, общ. Самоков, гр. Самоков, 2000, бул. Генерал Столетов, No 6
Дата на учредяване
2021-04-21
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВЕСКА ЮЛИАНОВА ДИМИТРОВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Дейност на автомивка, Търговия на дребно, Търговия на едро, Автомонтьорски услуги, Шивашки услуги, Строително-монтажна дейност, Дейност на питейни заведения, Ресторантьорство, Транспортна дейност, Организиране на спортни игри, Свързани с развлечения и отдих, Туристически услуги, Хотелиерство, Обществено хранене, Сделки с недвижими имоти, Внос и износ, Консултантски услуги, Производство на стоки и услуги, Таксиметрова дейност, Селско-стопанска дейност, Комунално- битови услуги, Дървопреработване, Спедиторство, Импорт, Експорт и бартерни сделки във връзка с предмета на дейност