Проинтли

Действащ
ЕИК: 206483636
ДДС: Не
ЕИК
206483636
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1680, р-н Витоша, бул. “България, No 88, вх. 3, ет. ет3, офис 16
Дата на учредяване
2021-04-21
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Мария Георгиева Шопова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Маркетинг и консултантски услуги свързани с излизане на чужди пазари, Бизнес развитие, Информационни, Програмни услуги, Както и всякакви други дейности и услуги, Незабранени със закон, А за тези с разрешителен, Лицензионен или регистрационен режим след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация