Български Туристически Кооператив

Действащ
ЕИК: 206483675
ДДС: Не
ЕИК
206483675
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Кооперация
Телефон
+359 xx xxx xx11 покажи
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
touristcoop.eu
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1715, р-н Младост, ж.к. Младост4, ул. touristcoopeu, No 1715, бл. 451, вх. 4, ет. 2, ап. 28
Дата на учредяване
2021-04-21
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Николай Борисов Панайотов +6 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
1. извършване на туристически услуги, Разработване, Изработка и реализация на различни продукти развиващи туризма и създаващи трудова заетост, 2. разработване и утвърждаване на стандарти, Обучение и квалификация на кадри като планински водачи, Екскурзоводи, Аниматори, Инструктори и водачи по конен туризъм и други, 3. осъществяване на програми, Обучения и дейности за личностно развитие на деца и възрастни, 4. осъществяване на програми, Дейности и обучения на хора, Включително и деца, В неравностойно положение. 5. улесняване на туристите от страната и чужбина при осъществяване на тяхната дейност за организирани пътувания и спортни инициативи, По предварително подготвен маршрут, Обслужване на самоорганизирани групи и индивидуални туристи, Осъществяване на спортно-туристически услуги, Самостоятелно или в сдружение с други организации и лица, 6. изграждане, Управление и поддръжка на хижи, Средства и места за подслон и настаняване, Къмпинги, Ресторанти, Заслони и определени места за отдих, Поддържане на туристически пътеки и интелигентни системи за ориентация, 7. производство и търговска дейност на произведения на изкуствата, Сувенири, Спортни стоки и други, 8. рекламна и импресарска дейност 9. проектантска дейност, Строителство, Водоснабдяване и залесяване, Събиране, Преработване и търговия с диворастящи плодове, Билки, Гъби и др, Екологични проекти и инициативи, 10. отдаване под наем 11. внос, Износ, 12. друга дейност, Която не е забранена от закона