КюМаркс

Действащ
ЕИК: 206622580
ДДС: Не
ЕИК
206622580
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1612, р-н Красно село, бул. Гебедже, No 10, ап. 1
Дата на учредяване
2021-08-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Росица Георгиева Георгиева
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Услуги и консултации в областта на закрилата на обекти на интелектуалната собственост в страната и чужбина, Агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, Както и всяка друга дейност, Която не е забранена от закона