ЕЛИАН и МАТЕЯ 21

Действащ
ЕИК: 206646948
ДДС: Не
ЕИК
206646948
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx82 покажи
Вид индустрия
Търговия на дребно с други хранителни стоки
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. Цанко Церковски, No 6, ет. 7, ап. 7
Дата на учредяване
2021-09-13
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Габриела Христова Иванова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, Извършване на външнотърговска дейност, Търговия на едро и на дребно, Дистрибуция на стоки, Търговско посредничество и представителство, Както и всяка друга търговска дейност, Която не е забранена от закон, А когато има регистрационен или разрешителен режим - след извършването на регистрацията, Съответно - след получаване на съответното разрешение или лиценз