Джи Ес Екосистем Оркестратор

Действащ
ЕИК: 206646962
ДДС: Не
ЕИК
206646962
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Средец, бул. Цар Освободител, No 14
Дата на учредяване
2021-09-13
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Иванка Димитрова Киманова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Създаване и оркестриране на бизнес екосистеми. консултантски услуги и дейности, Свързани с разработване и реализиране на бизнес идеи и проекти в страната и чужбина. стопанска дейност и проучване на пазари, Стратегическо проучване и прогнозиране, Управленско и бизнес консултиране. експертни консултации в други области. сделки с интелектуална собственост. ноу-хау. комисионно посредничество в страната и чужбина. търговско представителство и посредничество. маркетингови и рекламни услуги, Както и всяка друга дейност, Която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, Дори и да не е изброена по-горе. когато за упражняването на дадена дейност е необходимо снабдяването с разрешение или лиценз от компетентен публичен орган, Дружеството ще я осъществява след неговото издаване