ТрансЛитера

Действащ
ЕИК: 206647142
ДДС: Не
ЕИК
206647142
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, 2700, бул. Секвоя, No 2, ет. 3, ап. 3
Дата на учредяване
2021-09-13
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Сузана Димитрова Таскова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Преводи на документи и книжа от български на всички чужди езици и от всички чужди езици на български, Печатни, Машинописни и копирни услуги, Организиране на курсове по чуждоезиково обучение, Счетоводни услуги, Съставяне на годишни, Междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, Икономически анализи и обосновки, Данъчни консултации, Електронна търговия, Търговско представителство и посредничество на юридически и физически лица от страната и чужбина, Дейности свързани с информационни технологии, Създаване и внедряване на софтуерни продукти, Телекомуникационни и иhtephet услуги, Графичен дизайн, Уеб дизайн, Уеб маркетинг, Изработка, Дизайн, Поддръжка и оптимизация на интернет страници, Проектиране, Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен и обработен вид в страната и чужбина, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина със собствен и нает транспорт, Хотелиерски, Ресторантьорски, Туристически, Рекламни, Импресарски услуги, Дърводелски услуги, Шивашки услуги, Складови сделки, Сделки с интелектуална собственост, Автосервизни услуги, В т.ч. ремонт и поддръжка на всякакъв вид автомобили, Отдаване под наем на мотоциклети и автомобили, Пътна помощ, Ако за някоя от дейностите се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, Дружеството ще извършва такава дейност след получаване на съответно разрешение за извършването й