БОБИ БИЛД 2021

Действащ
ЕИК: 206682718
ДДС: Не
ЕИК
206682718
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1750, р-н Младост, ж.к. Младост 1, No 175, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 5
Дата на учредяване
2021-10-12
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГОЛЕМИНОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Строителство и строително-ремонтни работи. ремонт и обзавеждане на сгради. транспортни услуги. инвестиции в недвижими имоти. покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид. отдаване под наем на недвижими имоти, Както и всякакъв вид други дейности, Незабранени със закон