МАДЕЙРА

Действащ
ЕИК: 206687652
ДДС: Да
ЕИК
206687652
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Средец, бул. Цар Освободител, No 6
Дата на учредяване
2021-10-14
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Виктор Великов Желев
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Лизинг, Консултантска дейност, Предоставяне на счетоводни услуги, Организиране на счетоводно отчитане, Съставяне на годишни, Междинни и други финансови отчети, Услуги, Свързани с техническо и финансово управление на проекти, Финансирани по предприсъединителните фондове на европейския съюз /ес/, Структурните фондове на ес, Други международни програми и институции, Услуги в областта на институционалното изграждане и засилване на административния капацитет на държавни институции, Местни власти, Малки и средни предприятия, Неправителствени организации, Анализи, Проучвания, Изследвания, Както и други търговски сделки, Незабранени със закон, В това число покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Продажба на стоки от собствено производство, Покупка на ценни книжа с цел продажба /с изключение на сделки като инвестиционен посредник/, Търговско представителство и посредничество, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки, Складови сделки, Лицензионни сделки, Както и всички други дейности, Незабранени по закон, /след снабдяване с лицензии за извършване на дейностите, Когато това се изисква по закон/