СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1

Действащ
ЕИК: 206716979
ДДС: Не
ЕИК
206716979
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, 9000, р-н Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик, No 258, бл. Варна Тауърс Г
Дата на учредяване
2021-11-09
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
НЕВЕН ДИМИТРОВ РАЙКОВ +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Разработване и пазарна реализация на енергийни проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, Покупко-продажба на недвижими имоти, Строителство, Проектиране и консултантски услуги в областта на възобновяемите енергийни източници, Както и в други сфери на икономиката и услугите, Покупко-продажба на стоки в първоначален преработен или обработен вид, Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, Както и всяка друга незабранена от закона дейност, Осъществяването на която изисква това да става по търговски начин, За която не се изискват особени разрешения или има ограничителен режим, А за дейности за осъществяването на които се изисква издаването на лиценз или разрешение, Извършването им ще се осъществява при спазване на специфичните за това правила установени от закона