Пи енд Ай Холд

Действащ
ЕИК: 206726351
ДДС: Не
ЕИК
206726351
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, 9009, р-н Владислав Варненчик, бул. Западна промишлена зона, No 99
Дата на учредяване
2021-11-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Явор Евгениев Пандов
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Бизнес и инвестиционни дейности, Свързани с придобиване, Управление и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, Както и всякакви други търговски сделки и дейности, Които не са забранени от закона, А за тези с разрешителен, Лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация