ПРЕМИО ДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Действащ
ЕИК: 206726383
ДДС: Не
ЕИК
206726383
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, 8000, бул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ, No 10, ет. 2, офис 2
Дата на учредяване
2021-11-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Практика за първична помощ по дентална медицина, Извънболнична помощ, Изразяваща се в извършване на услуги, Свързани с лечение на зъби, На околозъбни меки тъкани, С протезиране и екстракция на зъби и в тази връзка извършване на: диагностика, Лечение, Рехабилитация и наблюдение на болни, Консултации, Профилактика, Диспансеризация, Предписване на: лабораторни и други видове изследвания, Извършване на медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност, Обема, Вида домашни грижи и помощ за болни, Лекарства, Превързочни материали и медицински пособия, Извършване експертиза на временна нетрудоспособност и извършване дейности по здравна промоция и профилактика, Включително профилактични прегледи и имунизации, Издаване на документи, Свързани с упражняваната дейност, Провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти, Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ. лечение на болен и в дома му, Когато състоянието на болния налага това, Да извършва образна диагностика на зъбите и челюстите на пациентите