БРАТЯ КАНЕВИ 2021

Действащ
ЕИК: 206726419
ДДС: Не
ЕИК
206726419
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, 6280, ул. ДОКТОР ЖЕКОВ, No 6
Дата на учредяване
2021-11-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ДИЛЯН КАМЕНОВ КАНЕВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Разносна търговия, Продажба на стоки чрез вендинг автомати, Продажба на стоки от собствено производство, Транспортна дейност – превоз на хора и товари, Спедиторска дейност, Куриерска дейност, Авто-сервизно обслужване, Ремонт и поддръжка на ппс, Ресторантьорство, Комисионни, Консигнационни, Спедиционни, Превозни, Складови и лицензионни сделки, Строителство и строителна дейност, Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Продажба на стоки чрез вендинг автомати, Продажба на стоки от собствено производство, Земеделие, Животновъдство, Рибовъдство и риборазвъждане, Ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем, Лизинг или продажба, Маркетингова дейност, Импорт, Експорт, Преработка и продажба на инертни материали, Търговия с петролни продукти, Така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, Която не е забранена със закон, А когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение