Кю Ей Скул

Действащ
ЕИК: 206726465
ДДС: Не
ЕИК
206726465
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx00 покажи
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, 9010, р-н Приморски, бул. Осми приморски полк, No 91, бл. 151, вх. Б, ет. 1, ап. 27
Дата на учредяване
2021-11-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Станислав Дончев Донев +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
62.02 - консултантски дейности по информационни технологии 62.09 - други дейности в областта на информационните технологии 85.59 - други образователни дейности некласифицирани другаде 33.13 - ремонт на електронни и оптични уреди и апарати 33.20 - инсталиране на машини и оборудване 43.21 - изграждане на електрически инсталации 43.22 - изграждане на водопроводни, Канализационни, Отоплителни и климатични инсталации 43.29 - изграждане на други инсталации 46.43 - търговия на едро с битова електроника и електроуреди 46.51- търговия на едро с компютри, Периферни устройства за тях и програмни продукти 46.52 -търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника. 47.40 - търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника. 47.41 - търговия на дребно с компютри, Периферни устройства за тях и програмни продукти. 47.42 - търговия на дребно с телефонни апарати и други. 47.43 - търговия на дребно с битова електроника 47.90 - търговия на дребно извън търговски обекти. 47.91 -търговия на дребно чрез поръчки по пощата, Телефона или интернет 47.99 - търговия на дребно извън търговски обекти, Некласифицирана другаде. 53.20 - други пощенски и куриерски дейности 80.20 - дейности в областта на технически системи за сигурност. 95.11 - ремонт на компютри и периферни устройства за тях 95.12 - ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения. 95.20 - ремонт на лични и домакински вещи 95.21 - ремонт на битова електроника 95.22 - ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината, А също така и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, Която не е забранена със закон, А когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение