АПЛ Капитал

Действащ
ЕИК: 206726483
ДДС: Да
ЕИК
206726483
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Акционерно дружество
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1407, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. Никола Вапцаров, No 53, ет. 3
Дата на учредяване
2021-11-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Петър Цветанов Дудоленски +3 повече
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Инвестиране и управление на дялови участия в други дружества, Инвестиране и управление на недвижими имоти, Развитие, Реконструкция, Модернизиране, Отдаване под наем на недвижими имоти, И всякаква друга дейност, Незабранена със закон