Двайсет и първи век

Действащ
ЕИК: 206726579
ДДС: Не
ЕИК
206726579
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Фондация
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1271, р-н Надежда, бул. Петуния, No 3
Дата на учредяване
2021-11-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Явор Георгиев Мирчов +2 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Не е достъпно