До Ключ

Действащ
ЕИК: 206726586
ДДС: Не
ЕИК
206726586
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1336, р-н Люлин, ж.к. Люлин, No 1336, бл. 262, вх. А, ап. 6
Дата на учредяване
2021-11-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Ива Станиславова Николова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Строrтелни и довършителни ремонти, Търговия на едро и дребно, Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Търговска дейност /вкл. внос и износ/, Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, Търговско представителство и посредничество, Производство, Изкупуване, Преработка, Съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, Търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона