АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р Димитър Богоев

Действащ
ЕИК: 206726650
ДДС: Не
ЕИК
206726650
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4000, р-н Тракия, ж.к. Тракия, No 4, бл. 71, вх. Б, ет. 4, ап. 10
Дата на учредяване
2021-11-18
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Димитър Георгиев Богоев
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина съгласно чл.11 от закона за лечебните заведения