АЛИЕЛИ

Действащ
ЕИК: 206726668
ДДС: Не
ЕИК
206726668
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София, общ. Самоков, гр. Самоков, 2000, ул. Цареви кладенци, No 6
Дата на учредяване
2021-11-18
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Нели Георгиева Радойкова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Посредничество и представителство, Комунално-битови услуги, Ресторантьорство, Обществено хранене, Туризъм, Хотелиерство, Търговия на едро и дребно, Производство на стоки и услуги, Транспорт, Строителство, Селскостопанска дейност, Спедиторска дейност, Външнотърговска дейност, Импорт, Експорт и бартерни сделки във връзка с предмета на дейност, Както и всяка друга дейност незабранена със закон