ИКИЗЛЕР 2014

Действащ
ЕИК: 206726718
ДДС: Не
ЕИК
206726718
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, 6300, ул. Акация, No 3, вх. Б, ет. 4, ап. 32
Дата на учредяване
2021-11-18
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЕРФАМИ ХАСАН МУСТАФА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид в страната и чужбина, Продажба на стоки от собствено производство, Търговско представителство и посредничество, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки, Туристически, Рекламни, Издателски, Информационни, Програмни, Импресарски и други услуги, Откриване и експлоатация на магазини, Складове, Ресторанти, Кафе-аператив, Хотелиерство (извън случаите на чл.2 т.3 от тз), Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, Външнотърговска дейност, Импорт, Експорт, Реекспорт и бартерни сделки с български и чуждестранни физически и юридически лица, Производство и продажба на селскостопанска продукция, Както и всякакъв друг вид търговска дейност, Незабранена със закон или друг нормативен акт, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона. ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз (разрешение), Дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз (разрешение)